Vi vinder kun ved at forstå den værdi, vi giver til hinanden

Af
Julie Dorthea Bøge

Indblikket med Lone Strøm, adm. direktør FSR - Danske Revisorer, er en del af vores samlede playbook.
Download her

– Revisorens fornemmeste opgave er at sikre et finansielt fundament for virksomheden. De skal kunne synliggøre det arbejde de laver og den værdi de skaber. Revisors erklæring udgør den værdi som sikrer, at virksomheder og banker kan handle i tillid til at tingene er i orden. En blank påtegning fra revisoren er den smørelse, der får hjulene til at dreje gnidningsfrit rundt i landets virksomheder.

Sådan lyder det fra Lone Strøm, adm. direktør for FSR – Danske Revisorer. Hun har selv titlen som cand.merc.aud. på papiret, har flere år som chef og direktør i bl.a. Finansstyrelsen, Økonomistyrelsen og Statens IT i baggagen, og bærer tilmed etiketten ”tidligere Rigsrevisor”. I dag arbejder hun for at gøre revisorbranchen til et tilvalg.

– Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver. Sådan har det alle dage været. Revisoren er tæt på alle de forretningskritiske beslutninger. Men rollen som foretrukken rådgiver er under voldsom forandring i disse år, blandt andet som følge af digitaliseringen, fortæller Lone Strøm.

Hun peger på, at manuelle processer løbende bliver erstattet af mere effektive og værdiskabende processer, som tilfører øget værdi til kunderne. På den måde er digitaliseringen med til at fjerne tid fra kedeligt, manuelt arbejde med f.eks. at tjekke bilag. Sådan bliver revisorernes rådgivning rykket længere op i værdikæden ved hjælp af eks. dataanalyse.

– Det er blevet naturligt for os at agere digitalt. I Danmark er vi langt foran sammenlignet med f.eks. Tyskland, hvor infrastrukturen er en anden. Vi ser en udvikling, hvor vi får langt flere digitale værktøjer ind i hverdagen, og hvor data i realtid flyder let og ubesværet. Det giver fantastiske muligheder for revisorbranchen og dens kunder, fortæller Lone Strøm og fortsætter:

– Samtidig stiller det store krav til datakvalitet - er data korrekt? Med al den data vi har tilgængelig i dag, har vi i endnu højere grad brug for specialiserede kræfter til at analysere og validere data. Her kan revisorerne skabe merværdi. Det betyder øget fokus på nærværende rådgivning til gavn for virksomhederne og for bankerne og andre brugere af regnskabsdata.

Lone Strøm mener derfor, at det er vigtigt, at revisorer understøtter den digitale udvikling hos sig selv og de værktøjer, som de arbejder med. I dag er man nødsaget til at have et mindset, hvor man forholder sig til digitale løsninger og cyber, hvis man skal bevare rollen som den foretrukne rådgiver, understreger hun:

– Hvis nu en virksomhed bliver lagt ned pga. af en sikkerhedsbrist, og ikke kan fakturere, bliver det kritisk, for så får den ikke penge i kassen, og kan ikke udbetale lønninger. Det hele hænger uløseligt sammen i dag. Engang kunne du sige, at IT var et tilvalg, men i dag udgør det hjernen og hjertet bag hele virksomheden. Det skal du som revisor forstå og også have kompetencer til at agere efter.

Hop med på vognen, eller bliv på perronen?

I følge Lone Strøm skal revisorerne både kunne kigge indad og udad på kunderne i forhold til at forstå digitaliseringens betydning for branchen.

– Den indadvendte, mod revisorbranchen selv, går på at være ”digitaliserings-parat”: At man får effektiviseret arbejdsgange. Det med at sidde og bladre i fysiske bilag kommer ikke til at ske på den lange bane. Alt bliver digitalt. Det betyder, at du kan lave analyser ud fra den data, din kunde afgiver, og samtidig optimere dine arbejdsgange ud fra data. Det er også det den nye bogføringslov lægger op til – et optimeret og effektiviseret system. Derfor er det et absolut must, at revisorer udvikler sig, bliver klogere på mulighederne omkring sig, og bliver endnu dygtigere til at lave gode dataanalyser, fortæller Lone Strøm.

Læs også: Det er ikke digitaliseringen, men aktiveringen, der skaber mere værdi

Omvendt vil den udadvendte side gå på kundernes præmisser, og den værdi revisorer tilfører deres kunder, så de kan agere smart i en digital verden.

– Skal du yde god og grundig rådgivning, bliver du nødt til at uddanne dig, så du kan rådgive dine kunder den digitale vej. Det kræver, at du har viden om, hvordan data fødes, og forstår hele cyber-problematikken. Især sidstnævnte er vigtig rent sikkerhedsmæssigt for mange små og mellemstore virksomheder. Jeg siger ikke, at revisorer skal være cyber-eksperter, men de er nødt til at forholde sig til risici og drøfte det med deres kunder. I værste tilfælde kan det være forretningskritisk for virksomheden. Vi er ekstra sårbare i en tid, hvor data ”flyder” rundt mellem os – det skal revisorer også indregne i deres rådgivning, hvis de vil skabe ekstra værdi, fortæller Lone Strøm.

”Med al den data vi har tilgængelig i dag, har vi i endnu højere grad brug for specialiserede kræfter til at analysere og validere data. Her kan revisorerne skabe merværdi.”

Kald på din revisor

Skal vi have optimeret samarbejdet, er det ikke kun revisor der skal bruge kræfter på at løfte ”vægtstangen”. Som virksomhed har du i ligeså høj grad et ansvar for at få fulgt op med din revisor, mener Lone Strøm:

– Det er klart, at jo oftere du som revisor kommer i virksomheden, og jo tættere du er på virksomheden, desto bedre kan du rådgive. Det handler ikke om at blive venner med ens revisor, for der er stadig et uafhængighedsforhold, der skal passes. Virksomheden har også et ansvar i forhold til at få ringet til revisor mere end én gang om året. Hvis du skal udnytte muligheden for god rådgivning, handler det om at få tænkt over, hvordan man får opkald og indtjekninger ind i et loop. Hvis først man sidder ved årsafslutningen, er det for sent. Kald på din revisor undervejs, inden problemerne er for store og uoverskuelige.

Selvom det at ”kalde på sin revisor” oftere kan koste, er det pengene værd, hvis man får rådgivningen i tide, så man undgår store slag, mener Lone Strøm:

– Vi skal helt væk fra tanken om revisorbranchen som et ”nødvendigt onde”. Det handler ikke blot om, at man suser ind ad døren for at give stemplet, men at man leverer ekstra værdi til kunden. Jeg hører mange af vores medlemmer sige: ”Vi vil rigtig gerne give værdi til dem, vi er revisorer for”.

Morgendagens dagsorden for branchen

På dagsordenen står”tiltrækning af talent” og ”bæredygtighed” øverst. To store temaer hos organisationen som kommer til og allerede fylder meget i bevidstheden. Det handler om branding af faget og hvordan organisationen sætter de bedste rammer for at klæde branchen på til udvikling og ny, omfattende lovgivning.

– Bæredygtighedsrapportering kommer til at fylde rigtig meget grundet det nye EU direktiv (CSRD, red.) og den politiske dagsorden. Finansiel data er fortsat vigtig, men den anden agenda bliver mindst ligeså vigtig. Hele samfundet er afhængigt af at indstille sig på bæredygtighedstanken. Her får revisor en bærende rolle i forhold til at hjælpe virksomhederne med rapporteringen, fortæller Lone Strøm og fortsætter:

– Som organisation skal vi hjælpe vores medlemmer med at blive klar på forandring. Det er jo dybest set det, der er en interesseorganisations allervigtigste opgave. Vi skal hele tiden være et skridt eller to foran branchen, så revisorer ved, hvordan de skal agere. Vi skal sidde med ved bordet og have input med fra baglandet for at fortælle, hvordan vi synes det skal se ud på branchens vegne.

Udover at skulle sætte rammerne for implementering af omfattende lovgivning, skal FSR også til at tænke mere over fagets egentlige image – hvad er en revisor anno 2022?

– Vi bør spørge os selv som branche: Hvor sexet er det at være revisor? Vi har fået prædikatet ”revisor-kedelig” – jeg hører det, og bruger det selv, og det skal vi stoppe med. Der er nogle faste perceptioner om, hvem vi er, og det er vi nødsaget til at arbejde med, hvis vi skal gøre vores fag attraktivt, fortæller Lone Strøm og fortsætter:

– Det handler også om at kigge på vejen ind i faget og kønsfordelingen. Kigger vi på andelen af studerende på cand.merc.aud, er fordelingen skæv – kvinderne forsvinder undervejs – 60 procent mænd og 40 procent kvinder. Mænd er jo ikke bedre revisorer end kvinder. Det handler om en grundlæggende ændring af kultur. Det er et område vi har kæmpemæssigt fokus på, og kommer til at køre analyser omkring de næste mange år. Vi er nødt til at kunne tiltrække talent for at bevare værdiskabelsen og optimere det afgørende system der eksisterer mellem revisor, virksomhed og bank.

Er du nysgerrig på at få et konkret indblik i, hvordan revisorer og banker kan skabe bedre finansielle oplevelser for deres kunder?
Læs casen med Spar Nord og Kvist & Jensen og bliv inspireret til et mere værdiskabende samarbejde.