SMV checkliste til den nye bogføringslov

Af
Ida Speyer

Du har helt sikkert hørt om den nye bogføringslov og måske har du også læst op på, hvad den indeholder. Men er du helt klar til at opfylde de nye krav? Har du styr på de kommende deadlines? 

Som ejer af en virksomhed i Danmark har du altid været underlagt en bogføringslov. Der er dermed ikke tale om noget helt nyt, men snarere en opdatering af den eksisterende bogføringslov, der især tager højde for den digitaliserede verden vi lever i. 

Herunder finder du de vigtigste ændringer og en oversigt over foreløbige datoer. 

Digital bogføring

Den nye bogføringslov kræver, at alle virksomheder bruger et digitalt bogføringsprogram. Der vil være mange fordele at hente ved at begynde at bruge et regnskabsprogram, så dette krav kan du sagtens se som noget positivt. Du vil blandt andet kunne automatisere processer, gemme bilag med mere samlet et sted, og have en mere værdiskabende dialog med din revisor. 

Du kan med fordel koble dit regnskabsprogram sammen med Crediwire for at få endnu flere fordele ud af dit digitale regnskab. Spørg din revisor, om han eller hun vil hjælpe dig i gang. 

Virksomheder med omsætning under 300.000 i to på hinanden følgende år er undtaget reglen om digital opbevaring og registrering af bilag. Det kan dog stadig betale sig at digitalisere bogføring, da der kan være meget tid at spare og risikoen for fejl bliver reduceret markant. 

For at overholde reglerne om digital bogføring skal du:

  1. Bogføre samtlige køb og salg i dit digitale regnskabsprogram, gerne så ofte som muligt. Du er forpligtet til at være ajour med dine posteringer, så vi anbefaler, at du laver en regelmæssig kontrol og opdatering af dit regnskab
  2. Opbevare samtlige kvitteringer og fakturaer fra både køb og salg som bilag i dit digitale regnskabsprogram. Du er forpligtet til at gemme alle bilag i minimum fem år fra udstedelsesdato, så det er en god ide at skabe en klar struktur fra starten, ellers ender du nemt med rod i bilagene
  3. Have dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen fra din årsrapport. Dette er en udvidelse af kravet til Regnskabsmateriale, som du måske allerede kender fra tidligere
  4. Have en beskrivelse af dit firmas bogføringsprocedurer. Du kan finde en skabelon hos Erhvervsstyrelsen her. Din beskrivelse skal indeholde følgende punkter: 
  1. Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres.
  2. Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis.
  3. Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne

Er du i tvivl om hvorvidt du er omfattet af de nye regler? På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du indtaste din virksomheds oplysninger og få svar på, hvilke regler du er omfattet af. 

Du skal også være opmærksom på, at der vil blive indført et krav om brug af e-faktura på et senere tidspunkt. Sørg derfor for at vælge et digitalt regnskabsprogram, der understøtter brug af e-faktura allerede nu, så du ikke skal skifte senere hen. Det vil være op til Erhvervsstyrelsen at kommunikere, hvornår kravet for e-faktura træder i kraft. 

Kommende deadlines

1. januar 2024

Erhvervsstyrelsen udgiver en oversigt over registrerede bogføringssystemer. Du er ikke forpligtet til at bruge et af de godkendte systemer, men vælger du at bruge et andet system, er du selv ansvarlig for at verificere, at programmet lever op til alle gældende regler. 

Forventeligt juli 2024*

Selskaber i regnskabsklasse B, C og D skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt

Forventeligt januar 2026*

Personligt ejede virksomheder i regnskabsklasse A** skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt

*Pligten til digital bogføring træder tidligst i kraft på det forventede tidspunkt - dog kendes de præcise datoer ikke.

** Med en nettoomsætning på over 300.000 kr. i to på hinanden efterfølgende år.

Checkliste

Du kan søge om støtte til at digitalisere din bogføring hos Erhvervsstyrelsens program, SMV Digital. Ansøgningen finder du her.