Sådan aktiverer du nøgletal i din rådgivning

Af
Ida Speyer
Den indsigt og forståelse, der opstår, når vi laver kundernes regnskab og beregner nøgletal, er ofte langt større og mere værdifuld, end kunden får indtryk af. Vi sidder med konkrete aktiveringsmuligheder, som kunden ikke nødvendigvis selv kan komme frem til eller har overblikket til at opdage. Derfor er rollen som rådgiver så vigtig for bogholdere og revisorer - vi kan skabe værdi for kunderne med den viden, vi allerede besidder. 

I denne artikel sætter vi spot på nogle af de nøgletal, der sjældent er velkendte for ikke-regnskabskyndige, og vi giver forslag til aktivering af den indsigt, som nøgletallene giver. Vi har desuden inviteret Frederik Kromann fra Sandgrav Solutions til at dele gode råd på udvalgte nøgletal og komme med konkrete eksempler på, hvordan han har brugt tallene i egen rådgivning. 

De nøgletal vi har valgt at fokusere på, har det til fælles, at de er direkte afhængige af forretningens performance og kan skrues på med konkrete tiltag. Du kan dermed bruge disse nøgletal til aktiv rådgivning og specifikke handlepunkter for dine kunder. 

Omsætningshastighed på varelager
[Vareforbrug / (Varelager, primo + ultimo / 2)]

Hvilke varer ligger længst tid på lageret? Det kan virke som et mindre problem, men omsætningshastighed på varelager er en glimrende indikator på, om forretningen forstår at tiltrække de rigtige kunder og har prissat produkterne efter markedet. Ved at kigge på omsætningshastigheden nede på produktniveau, kan vi rådgive om, hvilke produkter der primært tiltrækker nye kunder og hvilke, der ikke flytter sig. Det kan sagtens betale sig at prissætte enkelte varer under kostpris, hvis det tiltrækker det rigtige kundesegment, og optimerer omsætningen på andre produkter med en højere margin. 

Ved at følge udviklingen i omsætningshastighed på specifikke produktgrupper kan vi ydermere forudse trends, både opad- og nedadgående, på markedet og rådgive omkring eventuel omlægning af sortiment. 

Har kunden begrænset likviditet, er dette også et oplagt område at optimere på for at skabe bedre forudsætninger og reducere kundens risici. 

Overskudsgrad
[Resultat før renter × 100 / Omsætning]

De fleste ejerledere vil have en nogenlunde forståelse for deres forretnings overskudsgrad, i hvert fald på årsbasis. Men de færreste vil kigge jævnligt på overskudsgraden på produktniveau eller på specifikke kundegrupper - og det er ærgerligt, for der er mange gode pointer at finde, som kan hjælpe med at optimere driften af forretningen. 

En solid overskudsgrad er i sig selv glimrende, men hvis din kunde går med store vækstplaner kan selv en udemærket overskudsgrad vise sig at være for lav til at understøtte høj vækst. Ved at beregne udviklingen på dette nøgletal og demonstrere de specifikke behov i tilfælde af forskellige vækstrater, kan du hjælpe din kunde med at vælge den bedste strategi fremadrettet.

Dækningsgrad
[Dækningsbidrag × 100 / Omsætning]

Har kunden råd til at dække alle faste udgifter? Hvordan ligger dækningsgraden i forhold til andre virksomheder i branchen? Disse spørgsmål er essentielle for at afgøre hvorvidt kunden har en sund forretning og kun ved at holde et vågent øje på dækningsgraden kan vi rådgive om den overordnede tilstand i virksomheden. Er der sket en udvikling over tid, som indikerer, at kunden enten har forbedret eller forværret sin forretning? En proaktiv rådgiver vil kunne bruge dette nøgletal til at skabe en rigtig god forståelse hos kunden for, hvor og hvordan der er plads til forbedring og kunne vise rettidig omhu i tilfælde af en negativ udvikling. 

Omsætningshastighed på debitor
[Nettoomsætning / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2)]

Mange mindre B2B virksomheder tillader deres kunder en alt for lang betalingsfrist på solgte varer og services, da de prioriterer et godt forhold til kunden over egen finansielle sundhed. Det sker desværre ofte, at mindre virksomheder kommer i problemer, når de takker ja til en stor ordre, da alle udgifterne som regel skal dækkes længe før betalingen fra kunden kommer ind. Det samme gælder lønomkostninger til ansatte, hvor lønnen skal betales ved udgangen af måneden, men kunden har frist til langt senere. 

I rollen som rådgiver kan du hjælpe din kunde med at beregne, om de rent faktisk har råd til at acceptere en ny kunde, især i tilfælde af større ordrer. Er din kundes kunde en større virksomhed, der har lange betalingsbetingelser, kan det hurtigt skabe store problemer for din kundes økonomi og det vil i nogle tilfælde være en bedre beslutning at takke nej til en ordre, hvis betalingsbetingelserne ikke er til forhandling. 

Omsætningshastighed på kreditor
[Varekøb / (Kreditorer, primo + ultimo / 2)]

Har din kunde råd til at vækste? Det kommer muligvis an på omsætningshastigheden på kreditor. Hvilke betalingsbetingelser gælder for indkøb af råvarer eller komponenter til produktion? Har kunden tilstrækkelig likviditet til at foretage større indkøb? Som regnskabskyndig kan du blive meget konkret her i din rådgivning af kunden: Hvilken omsætningshastighed skal din kunde forhandle med leverandørerne for, at regnestykket går op? Du kan vise specifikke beregninger på likviditet i forskellige scenarier og dermed hjælpe din kunde med at foretage sikre valg. 

Vi håber denne gennemgang har givet anledning til inspiration og fornyet energi omkring din rolle vis à vis dine kunder. Der er selvfølgelig mange flere vigtige nøgletal end blot de fem, vi her har gennemgået. For nogle virksomheder vil det være nødvendigt at beregne meget specifikke nøgletal, og for andre er det nok med et par standard nøgletal. Med Crediwire har du som rådgiver en unik indsigt i kundens regnskabsforhold og kan anbefale de vigtigste tal og beregninger.

 Har du spørgsmål til, hvordan Crediwire kan gøre rollen som rådgiver endnu bedre, er du velkommen til at booke et uforpligtende møde her. Vi står klar med nøgletalsberegner, rapportværktøj, visuelle dashboards mm, der kan tage dit forhold til kunderne op på næste niveau.