Thomas Søgaard: "Plej dine medarbejdere"

Af
Mads Brix

En ting er at tale om digitaliseringen. Noget er andet er rent faktisk at implementere den helt ud i de lokale afdelinger, så det giver mening og skaber værdi.
Hvordan får revisorerne digitaliseringen til at ske i den virkelige verden? Hvilke digitale værktøjer bruger de? Og hvad er de største fordele og muligheder revisorerne jagter ved den digitale transformation?

Download Danmarks største rapport om digitaliseringen i revisor-branchen.

Her kan du møde Thomas Søgaard, Partner hos One Revision, som giver sit blik på, hvilke udfordringer revisorbranchen står over for.

Hvad efterspørger jeres kunder?

– Vores kunder efterspørger i stigende grad rådgivning og værdiskabelse. Vi oplever mange flere kunder, som ønsker, at vi skal deltage som aktiv sparringspartner i deres virksomheder. Dette uagtet den umiddelbare meromkostning nu og her, da de har fået øjnene op for afkastet på lang sigt ved, at rådgivning har mere værdi.

Hvordan kan I som rådgivere hjælpe jeres kunder? Er der kommet nye muligheder?

– I forhold til de større kunder ser vi i større grad ønsket omkring opbygning af værktøjer, som passer specifikt til kunden, samt at de går væk fra standardiserede løsninger. I forhold til de mindre kunder, så er ønsket om nemme løsninger efterspurgt. Fælles for begge størrelse virksomheder er, at de ønsker processen omkring daglige registreringer gjort nemmere. Dette sker blandt andet gennem automatisering og digitalisering. Vi gør derfor meget for at undersøge mulighederne på markedet og teste diverse udbydere for at opnå de bedste løsninger for vores kunder. På den måde omfavner vi digitaliseringen og hjælper vores kunder, ved at holde fingeren på pulsen i forhold til hvilke løsninger, der findes.

Hvor ser I de største muligheder ved digitaliseringen af revisorbranchen?

– Digitaliseringen åbner for muligheden for, at vi som revisorer kan bevæge os over i opgaver, som er mere værdiskabende for kunderne, idet vi skal bruge mindre tid på de mere rutineprægede opgaver. Dette betyder også, at vægtningen af vores opgaver ændrer sig hvert år. For kunderne giver det muligheden for at bruge penge på løsninger, som skaber værdi for den enkelte virksomhed.

Hvilke udfordringer ser du revisorbranchen står overfor?

Der er en udfordring i, at uddannelsesinstitutionerne ikke sørger for uddannelse i IT-forståelse. Derfor er det vigtigt for os at teste nye programmer, så snart de rammer markedet.

Vi har bevidst en del yngre medarbejdere, da deres basisforståelse for digitaliseringen er noget højere end de mere erfarne medarbejdere. De mere erfarne medarbejdere sørger så for at bakke kvaliteten op.

Vi ser generelt ikke udfordringer for branchen men snarere muligheder. Der er nogle i branchen, som har været vant til gamle dyder. De får en brat opvågning en dag. Hos One Revision mener vi, at vi blot skal fortsætte den gode udvikling og blive ved med at investere tid og ressourcer i digitaliseringen.

Tre råd til revisorbranchen i 2021?

1. Plej dine medarbejdere, så de er glade, når de kommer på arbejde.

2. De glade medarbejdere skal så huske at pleje kunderne og deres behov.

3. Og sådan får du flere kunder.

Book et møde og kom i gang med digitaliseringen i dag.