Lunar udfordrer de traditionelle banker

Af
Mads Brix

Lunar udfordrer de traditionelle banker med digitalisering, data og nye muligheder

Med Jacob Faber Head of Business Banking Lunar og CEO i Crediwire Nicholas Meilstrup

Tak for endnu et godt webinar med stor tilslutning. Vi har samlet alle de spørgsmål vi ikke nåede på webinaret i denne blog. Svarene finder du under videoen.

Vi glæder os til en ny sæson af Velkommen Til Bedre Finansielle Oplevelser i 2022.

Du kan se hele webinaret med Lunar herunder - rigtig god fornøjelse.

Hvordan håndterer I risikokunder med jeres automatiske onboarding-proces?

Jacob, LUNAR: – Vi screener forskellige registre og sammenholder det med de informationer, som virksomheden selv har oplyst. Herefter kan vi så vurdere, om vi kan understøtte forretningen i Lunar.

 

Hvordan sikrer I at leve op til gældende krav fra myndighederne når det hele sker automatisk? Kan en robot virkelig gennemskue alle virksomhedskonstruktioner -selv kun de mindre?

Jacob, LUNAR: – Vi har en grundig onboarding-proces, hvor vi digitalt screener, registrer samt sammenholder det med de informationer, som virksomheden selv har oplyst. Vi er stadig nye på erhvervssiden, så der er også virksomheder, som vi ikke understøtter i dag, f.eks A/S´er eller virksomheder med meget komplekse ejerstrukturer.

 

Hvordan ser du konkurrencen fra big tech-virksomheder som Amazon og Google, der længe har leget med tanken om at tilbyde kredit-kontoer og betalingsløsninger?

Jacob, LUNAR: – I Lunar hilser vi konkurrence velkommen. Det er sådan vi sikrer, at forbrugeren kan få de bedste services, og at branchen udvikler sig.

– At Amazon og Google begynder at finde betalingsløsninger interessant, ser vi derfor ikke nødvendigvis som et problem for en spiller som os, der også forsøger at udfordre det traditionelle marked.

– Det kunne måske endda give nye mulighedereller samarbejdspartnere for os.

 

Hvordan hænger det sammen at du siger at I ikke overvåger kunderne, samtidig med at I indsamler så meget data - helt ned på hvilken type underbukser jeg køber?

Jacob, LUNAR: – Jeg mener ikke, at vi samler data ned på det niveau i eksemplet her. Men vi er på grund af vores forpligtelser i Hvidvaskloven forpligtet til at have kendskab til vores kunder. Det er vi både for at sikre kunden selv men også for at sikre andre, der har en konto hos Lunar. Vi overvåger ikke voreskunder, men vi holder øje med bl.a. usædvanlig aktivitet eller særligt store overførsler. Det er simpelthen vores pligt som reguleret bank.

 

Ser du/ I Lunar, at features / komponenter overvejende er genbrugelige på tværs af privat og erhvervsløsninger eller er de to brugsmønstre, behov, vidt forskellige og dermed bør features / komponenter bygges op fra bunden?

Jacob, LUNAR: – Produkter og behov er megetforskellige, så vores tilbud til erhvervskunder er også meget forskelligt fra vores værditilbud til privatkunder.

 

Hvad er dit (Jacobs) syn på de muligheder blockchain-tech medfører inden for banking. Traditionelle banker - digitale banker - ingen banker?

Jacob, LUNAR: – Der er mange muligheder med blok-chain teknologi også i bankverdenen, der måske kan forenkle processer eller gøre dem hurtigere. Blockchain er bl.a den teknologi, der muliggør kryptovaluta, og her kan man jose på brugerne, at der er en stor interesse. Bl.a. kunne fintech-selskabet Revolut melde ud, at kundernes handel med krypto er steget med flere 100 pct. i 2021. Noget tyder derfor på, at det bliver sværere at undgå krypto og blok-chain, hvis man vil tage brugerneseriøst og udvikle fremtidens løsninger.

Hvordan sikrer I Crediwire at kunderne konstant har opdaterede regnskaber. De helt små kunder har ofte ikke råd til bogholdere revisorer osv.?

Nicholas, Crediwire: – Crediwire analyserer data og angiver hvornår bogføringen er ajourført til og med. Det giver et beslutningsgrundlag man kan forholde sig til. For perioder, hvor der ikke er bogført kan Crediwires forecast anvendes.
Til at sikre bogføringen løbende bliver foretaget kan vi anbefale services som Kontolink, Corpay One, Likvido eller Pleo.

 

Samarbejder Lunar med traditionelle banker? Hvis ja, hvordan?

Jacob, LUNAR: I Lunar mener vi, at samarbejder essentielt. Det gælder især i forebyggelse af kriminalitet, hvor vi ser, at datadeling mellem banker er nødvendigt for at blive bedre til at opfange uregelmæssigheder hurtigere og sikre, at kriminalitet bliver fanget i systemet og ikke fortsætter i en anden bank. Den slags samarbejde har vi allerede.

 

Er Lunars org struktur anderledes fra den man ser i traditionelle banker - hvis ja hvordan?

Jacob, LUNAR: Lunar er en fintechvirksomhed. Derfor er organisationsstrukturen også en smule anderledes end traditionelle banker. Modervirksomheden er Lunar Group, som så bl.a. har Lunar Bank som et datterselskab. På den måde er banken blot en del af fintech-virksomheden LunarGroup.

 

Hvorstore kunder låner I til?

Jacob, LUNAR: – Vi har en partner, som yder finansiering til vores kunder. I dag låner de op til 1 mio. kr. ud til vores kunder.

 

Crediwire laver I koncernrapporter?

Nicholas, Crediwire: – Vi håndterer virksomhederne på cvr (org.) nummer hvert for sig. Vi arbejder på at kunne lancere koncernunderstøttelse.

 

Ser I store traditionelle banker som en konkurrent eller mulig samarbejdspartner ift open banking?

Jacob, LUNAR: – Vi mener, at der bør være konkurrence på bankmarkedet for at sikre, at kunderne kan få de bedste tilbud, og at sektoren udvikler sig til gavn for brugerne. Vi vil derfor gerne havekonkurrence og ser også open banking er en stor mulighed for at sikre det på markedet.

– Så i forhold til spørgsmålet er det nok både og. Vi ser bestemt muligheder i forhold til open banking, men mener også netop, at det kan sikre konkurrence.

 

Er Lunars mål at kunne dække alle de ydelser som de traditionelle banker tilbyder i øjeblikket?

Jacob, LUNAR: – Lunar vil gerne skille sig ud og gøre noget andet. Det er jo det, som vi er sat i verden for. Så vi ser faktisk ikke, at målet nødvendigvis er at tilbyde præcist de samme ydelser som traditionelle banker. Faktisk tværtimod. Dermed ikke sagt vi ikke kommer til at have disse ydelser, det bliver nok bare på en anden måde, end man ser traditionelle banker gør i dag.

 

Hvad er Lunars kommentar til Forbrugerombudsmandens udtalelse om at negative renter for private konti er ulovlige?

Jacob, LUNAR: – Vi afventer afgørelsen, om negative renter er ulovlige eller ej. Der har bl.a. været kommunikeret ud, at det gælder for nogle typer konti. Så vi afventer afgørelsen, før vi kan sigenoget konkret.

– Vi er dog som en af de eneste i sektoren en bank, der tilbyder positive renter på indlån op til 50.000 kr. Og der er ingentvivl om, at Lunar gerne vil gøre noget andet end andre i sektoren og sikre så gode forhold for vores brugere som muligt.

 

Download Danmarks største rapport om digitalisering i bank-branchen