Opdatering fra Crediwire. Nye Kategorier

Af
Frederik Landtved

Forbedrede muligheder med nye kategorier fra Crediwire.

Vores opdatering repræsenterer en milepæl i Crediwires stræben efter at give vores brugere den mest effektive platform til at styrke deres virksomheder.

-Forbedret nøjagtighed
-Avancerede forecasting-muligheder
-Intuitiv brugeroplevelse

Vi udvider vores kategoristruktur fra tre lag til fem, hvilket åbner op for en række fordele, der markant forbedrer nøjagtigheden, forecast-mulighederne og den samlede brugeroplevelse.


‘Det er en afgørende brik i vores drøm om at skabe endnu bedre muligheder for virksomheder, revisorer og banker. Samarbejdet mellem disse tre aktører er nøglen til at skabe stærkere virksomheder - limen der holder dem sammen er regnskabsdata. Vores fokus er at levere mere viden, bedre beslutninger og ultimativt styrke vores kunders virksomheder.
-Alt, hvad vi gør, er centreret omkring virksomhederne.’

Crediwire CEO Nicholas Meilstrup.

Læs med og få direkte indblik i alle dine nye fordele.

Forbedret nøjagtighed

Den udvidede kategoristruktur åbner op for en række nye muligheder for dataanalyse. Med ekstra lag kan vi dykke dybere ned i data og afsløre tidligere skjulte mønstre, tendenser og korrelationer. Denne dybere analyse giver brugerne mulighed for at få værdifulde indsigter i deres forretningsdrift, identificere muligheder for optimering og drive kontinuerlig forbedring. Ved at udnytte kraften i vores platforms avancerede dataanalyse kan virksomheder indfri deres fulde potentiale og være et skridt foran konkurrencen.

Avancerede forecast-muligheder

Et avanceret  forecast er afgørende for virksomheder og rådgivere for at planlægge og fordele ressourcer effektivt. Vores udvidede kategoristruktur vil give os mulighed for at generere endnu mere robuste forecasts. Ved at inkorporere yderligere lag kan vi nu fange subtile variationer og svingninger i data, hvilket giver vores brugere en afgørende nøjagtighed i vores forecasts. De forbedrede forecast-muligheder vil give virksomheder mulighed for at optimere deres drift, optimere produktionen og træffe informerede strategiske beslutninger.

Intuitiv brugeroplevelse

Vi forstår vigtigheden af en problemfri og intuitiv brugeroplevelse for at øge produktivitet og tilfredshed. Med indførelsen af ​​den fem-lags kategoristruktur  sikrer vi en mere intuitiv og brugervenlig oplevelse. Den forbedrede kategorisering og navigation giver brugerne mulighed for hurtigt og problemfrit at få adgang til de specifikke data, de har brug for, hvilket letter hurtigere beslutninger og reducerer tiden brugt på at søge efter information.

Afgørende benchmarking

Vi er glade for at fremhæve, hvordan disse ændringer vil forbedre vores eksisterende benchmark-funktion og give mulighed for indsigter til bedre beslutninger og strategisk rådgivning. Med forbedret nøjagtighed, omfattende indsigter, datadrevet vejledning og evnen til at identificere bedste praksis kan virksomheder udnytte benchmarkingskraften til at drive succes og opnå en konkurrencemæssig fordel. Omfavn den opgraderede benchmark-funktion på vores platform og realiser det fulde potentiale af informerede beslutninger og strategisk rådgivning for din virksomhed.


Sikret skalerbarhed -også i fremtiden

Vores engagement i innovation strækker sig ud over de umiddelbare fordele ved kategori-strukturændringen. Ved at introducere dette grundlæggende skift lægger vi fundamentet for fremtidig skalerbarhed og tilpasningsevne. Vores fem-lags struktur giver os fleksibilitet til at imødekomme skiftende forretningsbehov, branchestandarder og reguleringskrav. Når teknologien udvikler sig, og nye datakilder opstår, vil vores platform være klar til integration, hvilket sikrer, at vores brugere kan udnytte de nyeste fremskridt og opretholde en konkurrencemæssig fordel.

Book et gratis og 100% uforpligtende møde og hør mere om de fordele der venter på dig.

Mere baggrund

Vores kategorier spiller en afgørende rolle i at hente data fra bogføringssystemer. De stammer fra en virksomheds kontoplan, der bruges til bogføring og organisering af regnskaber.

Kontoplaner kan variere betydeligt mellem virksomheder, især i lande hvor regnskabsregler tillader fleksibilitet i deres opbygning (f.eks. Danmark). For at standardisere datahåndtering og præsentation for brugerne, mapper vi konti til kategorier.

Kategorier ligner konti, da de repræsenterer den overordnede struktur. Men mens konti normalt præsenteres som en flad liste, er kategorier struktureret hierarkisk. Selvom kategorier er et Crediwire-koncept og adskiller sig fra den universelle brug af konti og kontoplaner inden for regnskab, er de baseret på internationale og lokale standarder, regler og love. Dette sikrer, at enhver, der er fortrolig med at strukturere en regnskabsrapport, let kan forstå og relatere til vores kategorier.


Termen "kategori" er valgt for at understrege forskellen fra konti.

For at opsummere:

Konti oprettes og vedligeholdes af individuelle virksomheder i deres bogføringssystemer, der kan variere til en vis grad mellem virksomheder.
Kategorier oprettes og vedligeholdes af Crediwire og er ensartede på tværs af alle virksomheder, der bruger Crediwire.
Termen "kategori" blev også valgt, fordi flere konti kan kategoriseres under samme kategori i processen med at mappe en kontoplan til kategorier.

Hvad sker der med kategorierne?
Vi har udviklet en ny kategoristruktur, der følger de samme grundlæggende principper som den gamle struktur, men indeholder flere betydelige forbedringer (Se nedenfor).

Vi migrerer i øjeblikket virksomheder på Crediwire til at anvende den nye kategoristruktur.
Her er en kort opsummering af forskellene mellem den nye struktur og den gamle:

-Den nye struktur består nu af 5 niveauer, i modsætning til de tidligere 3 niveauer.
-Antallet af kategorier er steget fra et par hundrede til mange tusinder.
-Likviditetsanalyse er nu integreret i strukturen, hvilket eliminerer behovet for en separat definition.
-Den nye struktur inkluderer indbygget håndtering af moms.
-Den nye struktur tager hensyn til lokal tilpasning for forskellige markeder.
-Det er vigtigt at bemærke, at lokal tilpasning for separate markeder opnås ved at inkorporere specifikke dele af strukturen, der er relevante for forskellige lande/regioner. Selvom kategorierne forbliver de samme for alle virksomheder, kan synligheden af specifikke kategorier variere baseret på virksomhedens land/region.

Vi håber du vil nyde godt af fordelene ved vores opdatering.