Der er ingen anden vej end den digitale til at vinde fremgang

Af
Jeanna Lindstedt

Med Karin Apelman, CEO hos FAR

I en verden, der bliver mere og mere digitaliseret og fokuseret på bæredygtighed, går revisionsbranchen en spændende tid i møde, hvor digitale løsninger er afgørende for effektivt og kvalitativt arbejde. Samarbejde er nøglen til succes, når forskellige faglige roller skal arbejde sammen for at skabe værdi. Der er udfordringer med udvikling, men også muligheder for at skabe en mere attraktiv branche. Fremtiden er digital, og branchen er klar til at tilpasse sig og fortsætte med at levere værdifulde services til kunder i en foranderlig verden. Vi går en tid i møde med fokus på samarbejde, digital kompetence og bæredygtighed.

Det handler i høj grad om bæredygtighed og digitaliseringsspørgsmål. Udbuddet af kompetencer er også et stort problem. Vi skal forbinde alle professionelle roller, der skal interagere med hinanden. Det er en fremtidsbranche”, siger Karin Apelman, CEO hos FAR.

Med bæredygtighed, digitalisering og udbud af kompetencer som de tre mest aktuelle problemstillinger går revisions- og rådgivningsbranchen ifølge Karin Apelman en spændende fremtid i møde, hvor hele branchen skal arbejde sammen. Dette kræver også en forståelse af, hvad digitalisering faktisk betyder for industrien såvel som for virksomhederne og samfundet generelt. I Sverige har brancheorganisationen FAR en stor rolle i at drive revisions- og rådgivningsbranchen fremad.

Samarbejde i dobbelt forstand

Opgaven med at drive branchen frem er ikke en soloopgave, men kræver samarbejde mellem alle faglige roller i branchen. Alle aktører og roller bidrager med deres kompetencer for i sidste ende at skabe fordele for erhvervslivet og samfundet.

I en foranderlig verden bliver regler og vilkår tilføjet og ændret undervejs, og her er det FARs rolle at rådgive branchen med regler og viden, som kræver samarbejde med andre aktører. Karin fortæller, at FAR samarbejder med myndigheder som Skattestyrelsen, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket og andre interessenter for at synliggøre rollen som regnskabskonsulenter, lønkonsulenter, revisorer og skatterådgivere.

Det handler dog ikke kun om samspillet mellem professionelle roller og andre interessenter, men også om samspillet mellem bæredygtighed og økonomi i regnskabet.

Vi taler om "integrated mindset"; at bæredygtighed og finansiel information hænger meget tæt sammen. Jeg kan virkelig anbefale alle at læse bogen Bæredygtighed i Praksis. Den giver et indblik i, hvordan arbejdet med bæredygtighedsspørgsmål kan se ud i en mindre virksomhed. Det er vigtigt at forstå "hvad betyder bæredygtighed for mig?", hvilket kan være forskelligt for forskellige virksomheder. Og så er det vigtigt at integrere ideen "Hvordan er jeg bæredygtig?" og "Hvordan kan jeg hjælpe min kunde til at blive mere bæredygtig?", på en måde, der er "fit for purpose" - altså, det skal være nyttigt og tilpasset”, siger Karin.

Spørgsmålet om bæredygtighed i regnskabet bliver mere og mere indlysende. Samtidig er det en problemstilling, der ofte bliver talt meget om, men man ved ikke, hvordan man kommer videre med det i praksis. Derfor har FAR udviklet Bæredygtighed i praksis, som er skrevet til regnskabskonsulenter, der arbejder med mindre virksomheder, der efterspørger støtte i arbejdet med bæredygtig forretning. For løbende at være der som support for branchen, tilbyder FAR træning, webinarer og podcasts indenfor hele det økonomiske område.

Betydningen af ​​at være digital

Selvom regnskabskonsulentens rolle er under forandring, og der er behov for nye kompetencer og tilpasning af nye regler og værktøjer, er opgaven den samme, som den altid har været:

Det handler stadig om at hjælpe virksomheder med at gøre det rigtige, helt fra starten. Det er rigtig godt, når regnskabskonsulenten inddrages tidligt og er med på hele rejsen med en virksomhed”. siger Karin.

Det er dog centralt, at regnskabskonsulenten følger med i forandringen ved at bruge de værktøjer og løsninger, der er til rådighed. Men først og fremmest kræver det en forståelse af, hvad det digitale betyder, og hvilken værdi det kan give.

Så er det vigtigt at forstå det digitale som regnskabskonsulent, at bruge de digitale værktøjer. Du frigør tid til at rådgive din kunde, når du kan klare meget af arbejdet digitalt”, siger Karin.

FAR er ikke kun en brancheforening, men også en af ​​Sveriges største uddannelsesvirksomheder inden for økonomi og tilbyder også tjenesten FAR Online som samler alle økonomiske reguleringer ét sted.

Alle, der arbejder med økonomi, har en god grund til at bruge FAR online. Det er en meget populær tjeneste med over 12.000 brugere, som vi hele tiden udvikler”, siger Karin.

Mange virksomheder og revisionsfirmaer har arbejdet fuldstændig digitalt i mange år, og det er ikke noget nyt for dem. Det er ikke længere en mulighed blandt mange, det er den eneste mulighed.

Vi lever i en digital kontekst og verden i dag og det er mest et spørgsmål om, hvordan udviklingen går videre herfra; hvilke systemer og systemunderstøttelse vi har, hvordan vi skal sikre, at det er rigtigt, at systemerne fungerer godt – men brugervenligheden er kommet gradvist.

Det er her, udfordringerne med digital udvikling og tilpasning kommer ind.

Det er udfordrende at finde mulighederne, og så vil man jo gerne ende i det rigtige system. Så er der også risici, såsom cyberrisici, som er vigtige at overveje. Det er vigtigt at vide, om det er et velfungerende system, at man har backup og så videre”, siger Karin.

Selvom revisionsfirmaet gerne vil arbejde digitalt og bruge digitale værktøjer, er det ikke en selvfølge, at kunderne efterspørger det. Det skyldes simpelthen, at kunderne ikke forstår, hvad det betyder, eller hvilken værdi der følger med. Karin mener, at det skyldes, at man ligesom med andre former for udvikling er på forskellige stadier i omstillingen. Til tider kan det også være omvendt, hvor det er regnskabskonsulenten, der ikke er omstillingsparat. Er der en grund til det?

Det er et socialt fænomen, nogle er jo yngre mennesker, der er født ind i et digitalt miljø. Andre mennesker, der har deres rutiner og processer, synes måske, at det har fungeret rigtig godt indtil videre, "hvorfor skal jeg digitalisere?". Men jeg tror ikke, der er andre måder end den digitale, hvis man vil opnå succes”, siger Karin.

Et yderligere problem, som FAR rejste i sin brancherapport i 2022, er, at mange regnskabskonsulenter er tvunget til at foretage en afvejning mellem omkostningerne og den værdi, som digitalisering kan generere, såsom at frigøre tid, der kan bruges på rådgivning. Udviklingen af ​​professionsrollen kan også kræve yderligere kompetencer, hvilket kan medføre højere omkostninger. En udfordring bliver derfor at effektivisere og udvikle forretningsmodellen uden at øge omkostningerne.

Fremtiden som en attraktiv branche

Vi står konstant overfor ny teknologi og digitale løsninger. Ingen ved med sikkerhed, hvor det vil føre os hen, men vi ved med sikkerhed, at fremtiden er digital.

Det digitale, det er fremtiden. Og så er der AI, noget som alle taler om – "Er det det, der gælder om 5-10 år?". Det er svært at sige, hvor det vil gå hen, men vi er allerede i en slags fremtid, som alle forsøger at se og forstå, "Hvordan kan jeg bruge alle de nye ting, der kommer?", "Er det en game changer?", især når det kommer til AI. Derfor er det så sjovt at være i branchen”, siger Karin.

Digitalisering er også en stor del af bevarelsen af ​​en attraktiv branche, omgivet af autoriserede, tillidsskabende regnskabskonsulenter, som tilbyder kvalitet og værdi til deres kunder.

Vi investerer meget i autorisation af regnskabskonsulenter, hvilket vi ser som et tydeligt kvalitetsstempel. Derfor er det glædeligt, at flere og flere vælger at blive Autoriseret Regnskabskonsulent i FAR. Man kan selvfølgelig være lige så god, hvis man ikke er autoriseret, men for dem, der køber ydelserne, er det vigtigt at vide, om personen er kvalitetskontrolleret, får efteruddannelse og har en ansvarsforsikring”, siger Karin.

Regnskabskonsulentens arbejde har altid været styret af kvalitetskrav, regler og standarder og fungeret som iværksætterens højre hånd rent økonomisk. Der er derfor en høj grad af tillid til regnskabskonsulenter, hvilket har resulteret i langvarige relationer. Som med alt andet udvikler relationer sig i takt med den digitale udvikling, hvor adfærden i kunderelationerne, såsom hvordan man mødes og har kontakt med kunden, har ændret sig.

Det er dejligt at kunne arbejde med både fysiske og digitale møder. Nogle gange taler man om familier med små børn, der får deres liv til at fungere ved også at kunne arbejde digitalt. Vi har jo arbejdet digitalt i et stykke tid, men alligevel er det her hybride miljø, som vi befinder os i, også en del af fremtiden”, siger Karin, og afslutter:

Men jeg går også meget op i fysiske møder. Jeg synes, det er vigtigt, at vi møder hinanden ude på arbejdspladsen og også ude hos kunden. Selvom man kan det meste digitalt med forskellige systemer, skal man ikke glemme værdien af ​​det fysiske møde.”