Frederik Sandgrav: In or on your business

Af
Caroline Sølver

Fremtiden for danske revisorer - Danmarks største rapport om digitalisering i revisorbranchen.

Download Gratis

Vi har sat nogle af de mest spændende profiler i Danmark stævne, for at få deres perspektiver på den digitale udvikling i branchen, et bud på hvordan de arbejder, hvad de drømmer om i deres arbejde og ikke mindst et forsigtigt bud på, hvordan fremtiden ser ud. Her kan du møde Frederik Sandgrav, adm. direktør i Sandgrav Solutions, som giver sit blik på, hvilke udfordringer revisorbranchen står over for.

In or on your business - tag ansvar og skab værdi

Frederik Sandgrav er adm. direktør i Sandgrav Solutions, et fremadskuende bogholderi (konsulenthus indenfor regnskab), der gerne går forrest og sætter retningen i den digitale udvikling. Ifølge Frederik Sandgrav handler det om at handle, det handler om at tro på sig selv, og det handler om et dybt ønske om at gøre en forskel. Læs med når Frederik Sandgrav deler spændende erfaringer fra en karriere i den digitale overhalingsbane:

– Vi har et uddannelsesansvar over for SMV’erne, men vi har også selv et ansvar. Vores ansvar er at vise vejen, at turde gå forrest, at tage vores kunder i hånden og sige “denne vej”,  og frem for alt at skabe værdi i alt hvad vi gør. Vi skal stoppe med blot at tale om digitaliseringen og rent faktisk begynde at udnytte mulighederne. Vi skal acceptere, at vi ikke altid kender svarene, men vi skal nok finde ud af det på vejen, som vi plejer.

In or on your business er et begreb, der illustrerer, at der er to måder at arbejde på. Enten arbejder du i din virksomhed, eller også arbejder du på din virksomhed. Og der er en verden til forskel på de to. Forskellen ligger i det ansvar og det mål, der er i at arbejde på sin virksomhed.

– Man udvikler sin virksomhed og får virksomheden til at blive til mere, end den var. Forskellen på de to forholdsord er markant og essentiel, hvis man vil opnå resultater. Det er en spændende sondring, og det er klart, at de virksomheder, der arbejdes på, også i de fleste tilfælde er dem, der tjener penge, bliver store og skaber både arbejdspladser og overskud til glæde for ejerne, medarbejderne men i høj grad også for samfundet.

Vi har ingen darlings

– Der er så mange digitale løsninger og fintechs, og der bliver ved med at komme flere. Vi går vildt op i løsningerne, og vi nørder det, så det kommer helt ind under huden på os. Alt handler for os om kvalitet. Men vi har ingen darlings. Vi har ingen ‘låste’ samarabejder. Kommer der en digital løsning, vi synes er bedre end den, vi brugte i går, en løsning, der skaber mere værdi, så er det naturligvis den vi bruger. Vi lever i en verden nu, hvor teknologien er kommet så langt, at man kan tænde og slukke for løsninger uden, at det kræver for meget. Det er blot endnu et incitament for at komme i gang.

Klokken er 2 om natten, og jeg ligger på min sofa og prøver at onboarde mig selv på en ny digital løsning. Det er genialt, det virker, og jeg fortsætter med at onboarde mine kunder midt om natten - jeg kan ikke lade være.

– Jeg ved, hvor meget tid, der bliver spildt, og den tid vil være bedre brugt på ledelsesrådgivning og forretningsudvikling.

Det er ikke tale, der er guld, det er handling

– Jeg har kun ét råd at give videre, når det kommer til at implementere digitaliseringen i stedet for blot at tale om den: Det er ikke tale, der er guld, det er handling. Kom i gang, prøv det, tag skridtet. Sæt dig ind i mulighederne, start i det små og tag dine kunder i hånden. Der er ingen af os, der kender alle svarene på forhånd - jeg ved godt, vi er i en branche, der rigtig gerne vil kende svarene på forhånd. Men sådan er virkeligheden bare ikke.

– Vi skal prøve, vi skal presse på, og vi skal have nogle kilometer i benene. Det kan godt være, at dine kunder ikke leder efter en såkaldt business partner. En rådgiver i øjenhøjde som kan hjælpe dem med at træffe de rigtige beslutninger. Men det betyder ikke, at behovet ikke er der.  Tvært imod vokser behovet, og derfor er det vigtigt, at du kommer i gang nu. Du vil helst ikke stå i en situation med en efterspørgsel, som du ikke kan gøre noget ved. Dine kunder finder bare en anden, der kan hjælpe, hvis du ikke er klar.

Book et møde og hør mere om dine digitale muligheder