Forord: Forståelse og samarbejde er vejen til mere vækst

Af
Julie Dorthea Bøge

Forordet af Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv, er en del vores samlede playbook.
Download her

Vi lever i en foranderlig tid med store udfordringer og kriser – klimakrise, energikrise, fødevarekrise og migrationskrise. 

Europa er i krig, uligheden er stigende, og vi ser ind i økonomisk recession. Samtidig er den danske velfærdsmodel under pres, og stadig færre skal forsørge stadig flere. Vi taler om komplekse samfundsudfordringer, der alle kalder på internationalt udsyn, politisk samarbejde og vilje til handling. Politikerne bærer et enormt ansvar for at finde løsninger. Men samtidig spiller erhvervslivet en afgørende rolle, når det handler om at vende udfordringer til muligheder og udvikling.

I Dansk Erhverv arbejder vi for at give danske virksomheder optimale rammevilkår. Det er vores vision, at Danmark bliver verdens bedste land at etablere og drive virksomhed i. Jeg tror på, at en af de afgørende løsninger bliver at skabe et tættere samarbejde mellem revisor, virksomhed og bank, så vi opnår den viden, der gør os i stand til at træffe bedre beslutninger. For vi skal etablere de bedste forudsætninger for at skabe stærkere virksomheder. Det er klart, at der er mange aktører, som spiller en væsentlig rolle for at denne ambition skal lykkes og vi får skabt det optimale kredsløb. 

Den finansielle sektor indgår også i dette kredsløb, og sektoren spiller en stor og uundværlig rolle i at sikre velfærd og velstand i Danmark. Det samme gør virksomhedernes øvrige rådgivere. Som i alle forhold er der ting, der fungerer godt, og ting, der kan fungere bedre. Vi skal med andre ord ’gøre forhindringer til forretninger’.

Det skal vi gøre for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. For et Danmark med sammenhængskraft og handlekraft, for grøn omstilling og flere arbejdspladser og for mere velfærd til alle.

Fremtiden er digital

I Dansk Erhverv taler vi om digital handlekraft, og vi arbejder for, at Danmark bliver verdens bedste land til digitalisering. Digitalisering øger effektiviteten i både virksomhederne og den offentlige sektor, og samtidig forbedrer nye digitale og automatiserede løsninger kvaliteten af de produkter og services, som kunder og borgere møder.

Her har bankerne og nye fintech-aktører på mange områder vist vejen med gode digitale løsninger, som på forskellig vis øger både produktiviteten og transparensen i vores institutioner, og som samtidig giver Danmark en global styrkeposition og muligheder for nye eksporteventyr. Løsninger, som skaber grobund for øget vækst og velfærd i Danmark.

Vi skal øge den digitale handlekraft. I dag koster manuelle processer som bogføring, afstemning af bogføring og fakturahåndtering op til 3,5 milliarder kroner årligt. Det anslår Nationalbankens Betalingsråd. Det er penge, vi mister ved ikke at køre i højeste ”digitaliserings-gear”. Skal vi op i det højeste gear, kræver det, at både virksomhederne og deres finansielle rådgivere tager den digitale omstilling til sig og lader den ændre arbejdsgange, produkter, services. 

Vi skal på mange måde gentænke selve vores måde at forstå samfundet og verden på. Forældede offentlige it-systemer skal på pension, og offentlig it-udvikling skal innoveres i et tættere samarbejde med private virksomheder.

Det stiller store krav til hver enkelt virksomhedsleder og særligt til de små og mellemstore virksomheder, som får brug for både viden, kapital og kvalificeret arbejdskraft. 

Jeg tror på, at vi som samfund har ansvar for at uddanne medarbejdere med den fornødne viden og de rette digitale kompetencer. Samtidig skal vi sikre fornuftige rammevilkår for virksomhederne, så de har de rette forudsætninger for at gå i dialog med deres bankrådgiver og med investorer om investeringer i digital infrastruktur og anvendelse af nye teknologier.

Læs også: CEO POV Vær nysgerrig. Se mulighederne - grib dem og tag springet

Fremtiden er grøn

Klimakrisen er en af de helt store samfundsudfordringer, vi står overfor. Den grønne omstilling er nødvendig, og den tager fart i disse år. Danmark har en unik mulighed for at leve op til regeringens 70-procents-målsætning og blive foregangsland i denne globale bevægelse. Hvis vi udviser handlekraft og er villige til at investere massivt i forskning og udvikling, kan vi udvikle nye løsninger og herigennem vise vejen til et CO 2 -neutralt samfund inden 2050. Selvom danske udledninger er meget små i forhold til verdens totale udledninger af drivhusgasser, er denne indsats vigtig, fordi vi herigennem kan inspirere resten af verden. Vejen til målet skal være efterspørgselsdrevet, så andre lande vil købe vores løsninger og vores teknologi. 

Der er stadig for mange love og regler, som favoriserer eksisterende sorte og bremser nye grønne løsninger. Det skal vi gøre op med. I Danmark har vi haft økonomisk vækst siden 1990 uden at øge energiforbruget. Det er et klart tegn på, at Danmark allerede i dag har evnet at bryde med den negative kobling, der tidligere har været mellem økonomisk vækst og grøn omstilling. Denne bevægelse skal vi fortsætte. Og det haster.

Også her spiller investorer og pengeinstitutter en afgørende rolle som formidler af vækstkapital og finansiering til udvikling af nye grønne forretningsmodeller, produkter og services i både nystartede og etablerede virksomheder.

På samme måde er virksomhederne også her afhængige af rådgivning og støtte. Den danske rådgiverbranche – revisorer, advokater, managementkonsulenter og bankrådgivere – ligger inde med højt specialiseret viden, som er afgørende at bringe i spil i virksomhederne.

Fremtiden kalder på samarbejde og politiske reformer

Med playbooken er vi nysgerrige på at forstå, hvordan bedre samarbejde skaber rum for muligheder. Mulighed til at gøre noget vi i forvejen gør, bare lettere. Gennem større forståelse af hinandens forretningsmodeller og fælles forståelse af basale behov for at drive virksomhed. For at understøtte dette, skal virksomhederne sikres optimale rammevilkår. Rammevilkår handler om beskatning og afgifter, det handler om adgang til finansiering i mødet med banken, og det handler om forenkling og lettelse af administrative byrder og vilkår og effektivisering af den offentlige sektor.

Med gode rammevilkår kan virksomhederne udvise den fornødne digitale handlekraft, drive den grønne omstilling og skabe nye arbejdspladser. Jeg mener, at det derfor er helt afgørende, at vi har politikere, som tør at træffe modige og langsigtede beslutninger. Danmark har brug for reformer, der baner vejen for sunde virksomheder og et stærkt og grønt samfund.

Hvis Danmark skal blive rigere, skal vi også sikre os, at alle dele af det danske samfund er klædt godt på til at kunne omfavne mulighederne. Vi bør se et stort potentiale i at optimere det samarbejde, der er mellem virksomheder og deres rådgivere. For gennem et tættere samarbejde opnår vi den viden, der gør os i stand til at træffe de rette beslutninger.

På dette afsæt kan vi sammen vende udfordringer til muligheder for at skabe stærkere virksomheder.

Brian Mikkelsen
Adm. direktør i Dansk Erhverv

Appetit på mere?

Har du lyst til at dykke ned i flere interessante perspektiver på et bedre samarbejde? Få perspektiver fra bl.a. Lone Strøm, adm. direktør for FSR - Danske Revisorer, ved at downloade den fulde playbook lige her.