Sådan får du dine kunder til at elske at dele data med dig.

Af
Mads Brix

I dette webinar stiller vi skarpt på data og dine kunder.
Vi ved at 89% af kunderne ønsker at dele data med banken. Men hvordan får vi dem til at dele den rigtige data på den rigtige måde?

- Få dine kunder til at elske at dele data med dig
- Fokuser på den rigtige data
- Skab mere værdi på kortere tid

Det handler om korrekte intentioner, timing og om at skabe mere værdi end forventet. Se med når tidligere Group Executive Vice President fra Sydbank Mogens Kristensen sammen med Crediwire CEO Nicholas Meilstrup debaterer de konkrete fordele ved at få dine kunder til at elske at dele data med dig.

Vi fik en masse gode spørgsmål og mange tak for dem. Vi nåede at besvare lidt på selve webinaret, men det var langt fra alle vi nåede.
Så de sidste svar får du her, med mange hilsner fra Mogens og Nicholas.


Jeg sidder med privatkunder. Med din makroøkonomiske indsigt, har du så et bud på hvorfor man i Danmark har valgt at bevæge sig imod siloer inden for datadeling, hvor man i Sverige i stedet har valgt at bevæge sig i den modsatte retning? Hvor alle kundernes data samles i ét stort dokument og dermed letter både kunders og bankers dataindsamling i åbenlys væsentlig grad.

– Tak for et godt spørgsmål. Heldigvis er tendensen, at der også i Danmark åbnes op for ”siloerne”. Blandt andet via PSDII og ved det initiativ som fx Crediwire har taget. Sådanne tiltag er med til ”nedbryde” siloerne og skabe et samlet bedre overblik over ”sundhedstilstanden” hos kunderne i finansielle virksomheder.

Hvad er en forkert kunde? Der er ikke nævnt ”forkerte” kunder.

– Illustrationen med ”boblerne” skal alene illustrere, at hvis nogle dateregler brydes, fx at likviditetsgrad 1 falder under ”x” – så bør engagementet ”ses efter” (boblerne nederst i figuren), og tilsvarende hvis de kreditmæssige regler er overholdt, og data afslører, at der er en leasingmulighed, så vil kunden også fremhæves så rådgiver kan drøfte den mulighed med kunden (boblerne i toppen af figuren). Boblerne i den midterste del af figuren illustrerer kunder, hvor der ikke for nærværende er hverken faresignaler eller andet der indikerer behov for særlig fokuseret rådgivning.

Hvis 100% af erhvervskunderne ser fordele ved at dele data med banken, hvordan får vi så de sidste 11% til at elske at dele data med banken? (Jf. den viste undersøgelse).

– Erfaringen viser at tiden løser ”problemerne” – nogle kunder er hurtigere til adoptere ny teknologi og muligheder, og andre kommer efter. For år tilbage, hvor bankernes ”net- og mobilbanker” blev lanceret var der også en del kunder, som i en periode, anvendte den traditionelle betjeningsproces, men gradvist kan nu sige, at praktisk talt 100% af kunderne vil opleve det som et meget stort tab, hvis net- og mobilbanken blev nedlagt.

I forbindelse med AML skal der jo bruges en del dokumenter. Det kan være meget svært at få kunderne til at sende disse. Når der er onbording af nye kunder hos rådgiver, burde de indhente alle disse dokumenter, inden kunden bliver kunde i banken?

– Der er ingen tvivl om, at smartere processer vedr indhentning af information vil komme endnu mere i fokus netop fordi det kravene til information er stigende. Crediwire adresserer dog et vigtigt skridt i den retning, der kan være katalysator for tilsvarende digitalisering på andre områder.

Tak for en fin præsentation. I har fokuseret meget på regnskabsdata, men hvilke fremgangsmetoder har i mht andre typer data. Fx er ESG et meget varmt emne, hvordan får man kunden med at indsamle og indsende data på dette?

– Det er korrekt at fokus i første omgang er på indhentning af finansielle data. Digitalisering af indhentning af information vil imidlertid fortsætte da kravene til omfanget af information er stigende i institutterne. Der foreligger faktisk allerede en del information i bogføringsdata, der kan bruges til at beregne ”E’et” i ESG – fx via betalinger til vand, varme, brændstof mv. I takt med at kravene til indsamling af ny information stiger vil kunden også på ESG området kunne blive givet et værditilbud om at dele sådanne data digitalt fremfor manuelt selv at skulle indsamle disse.